‘Kalveropfok gezamenlijk op de kaart’

‘Kalveropfok gezamenlijk op de kaart’

Veehouders gebruiken leidraad als investering in de toekomst.

‘Frisse blik op management van jongvee helpt veehouders in het optimaliseren van hun kalveropfok.’ Dat is één van de conclusies die veehouders trokken na de uitrol van het Project ‘Blauwdruk kalveropfok’.

Middels een ‘Blauwdruk kalveropfok’ voegen sectorpartijen hun kennis en ervaring samen. Studenten onderzoeken of de blauwdruk de veehouder voldoende aanzet tot verbeteringen in de opfok. De opfokfase rond de geboorte van het kalf en de eenlinghuisvesting zijn onderzocht. De groepshuisvesting en drachtige pinkenfase volgen het komende (school-)jaar. Een groep van 14 veehouders is betrokken bij de praktische bruikbaarheid van de informatie. Ze passen de handvatten toe in verschillende levensfases van het kalf, vanaf de geboorte tot afkalvende vaars.

Samen optrekken

In het project zijn belangrijke sectorpartijen; FrieslandCampina, Nutrifeed, Vetvice B.V., MSD Animal Health, Agrifirm, CalfOTel en Has Hogeschool Den Bosch betrokken. Het doel is: Samen een leidraad opzetten voor optimalisatie in de Nederlandse kalveropfok en daarmee de kalversterfte verminderen.
Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: gezondere kalveren, minder kalversterfte minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe. Het is een investering in de melkkoe van de toekomst. Optimalisatie is het resultaat van slim en gedisciplineerd werken onder de juiste omstandigheden. Daarvoor is kennis nodig en één duidelijke leidraad.

‘Met de neus op de feiten’

Veehouders betrokken bij het project is gevraagd naar hun mening over de Blauwdruk. Hier volgen een aantal reacties: “Het is belangrijk eens kritisch naar je kalveropfok te kijken. Ook al gaat het goed er zijn altijd nog kleine puntjes die aangepast kunnen worden en hierbij kan de blauwdruk helpen.”Bij de jonge kalveren was toch wel wat te verbeteren. Daarnaast is de tijd van grote groei in de melkveesector wel voorbij en wil iedereen meer richting het optimaliseren.” “Er zijn veel dingen die je onbewust wel wist, maar de blauwdruk zorgt ervoor dat je weer eens met de neus op de feiten wordt gedrukt.” “Het project wordt groots aangepakt. De fases worden breed aangevlogen en er wordt naar alles gekeken, zelfs aan de kleine details wordt gedacht.”
Studenten van HAS Hogeschool kwamen in juni na een half jaar onderzoek waarin bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden en interviews zijn afgenomen, tot de conclusie dat veehouders meer gestructureerd en planmatig moeten werken willen ze hun kalveropfok verbeteren.

Vervolg

De resultaten uit het onderzoek – een blauwdruk met best practices ? worden t.z.t. beschikbaar gesteld aan (melk)veehouders en adviseurs in de agrarische sector. Het project heeft een looptijd van 2016 tot begin 2019.

Jan Hulsen, oprichter, auteur en trainer van CowSignals maakt onderdeel uit van het project namens Vetvice.

COE Agrodier-logo4.png
logo project Kalveropfok.png</p>
<p>

Post your comment

Your email address will not be published.

Please fill out all fields
Dutch Cookies

This website uses Cookies

Welcome to our website, where we hope to inspire and educate you. If you visit our website, you allow us to use cookies. We will use cookies for functional, analytical and marketing purposes. This will help us optimize your user experience.
CowSignals Training Company

Create account / Forgot your password?